พระเครื่อง มณเฑียร
 ร้าน  มรดกครู
 
 พระเครื่อง  มณเฑียร หน้าพระมณเฑียร      พระเครื่อง  มณเฑียร หน้าร้าน    พระเครื่อง  มณเฑียร การรับประกัน / การชําระเงิน     พระเครื่อง  มณเฑียร รายละเอียดของร้าน

หลวงปู่สรวงพระธาตุส่วนหัวใจจากกายพระอรหันต์ของท่าน 1 เดียวในโลกพระเครื่อง หลวงปู่สรวงพระธาตุส่วนหัวใจจากกายพระอรหันต์ของท่าน 1 เดียวในโลก

พระเครื่อง หลวงปู่สรวงพระธาตุส่วนหัวใจจากกายพระอรหันต์ของท่าน 1 เดียวในโลกรหัสพระเครื่อง   MT1032136
ชื่อพระเครื่อง   หลวงปู่สรวงพระธาตุส่วนหัวใจจากกายพระอรหันต์ของท่าน 1 เดียวในโลก
ราคา      โชว์พระ 
รายละเอียด    1เดียวในโลก
พระธาตุส่วนหัวใจ
ของหลวงปู่สรวง
หลวงปู่สรวงปกาศิตว่า...
"ความสำเร็จสมปราถนา"

เป็น จักรพรรดิกายสิทธิ์ ขั้นสุดยอด!!!
ที่สุดของความสุดยอด!!!
ทำไมผมถึงได้
พระธาตุส่วนหัวใจ
ที่หลวงปู่สรวงลูบออกมาจากหน้าอก
1เดียวในโลก

เพราะอดีตผมเคยถวายพระบูชาหลวงปู่สรวงกับพระธาตุหลวงปู่สรวง
แก่...พระอ.เทียนชัย วัดบายตึ๊กเจีย
เพื่อบรรจุ ในส่วนหัวใจรูปปั้นหลวงปู่สรวง
องค์ใหญ่ที่สุดในโลก ยังไงล่ะ

ถวาย เป็น1เดียว
ย่อมได้รับ
1เดียว
เช่นกัน
สมดังพระพุทธพจน์ว่า
"ผู้ให้ของเลิศ ย่อมได้ของเลิศ"
มีความเป็นมาดังนี้....

หลวงปู่สรวง...
ท่านใช้ อย่างน้อย คือ...
oooฌานที่4 ooo
(ถ้าต่ำกว่าฌาน4ท่านจะไม่ทำเด็ดขาด)

จากนั้น เมื่อ ฌาน4แล้ว
หลวงปู่สรวงท่านก็ เข้าสู่...
oooโลกุตตระฌานooo
ซึ่งมีสติปัฏฐาน4 เป็นต้น

oooโลกุตตระฌาน ooo
ไม่มีวันเสื่อม...
เห็น
กายในกาย
เวทนาในเวทนา
จิตในจิต
ธรรมในธรรม

เมื่อเข้าใจกันแล้ว
คราวนี้ มาย้อนดูกัน

เริ่มจาก...
กายมนุษย์หยาบ
กายมนุษย์ละเอียด
กายทิพย์หยาบ
กายทิพย์ละเอียด
กายรูปพรหมหยาบ
กายรูปพรหมละเอียด
กายอรูปพรหมหยาบ
กายอรูปพรหมละเอียด
oกายโคตรภูหยาบo
หรือ
oกายธรรมo
กายโคตรภูละเอียด
กายพระโสดาบันหยาบ
กายโสดาบันละเอียด
กายพระสกิทาคามีหยาบ
กายพระสกิทาคามีละเอียด
กายพระอานาคามีหยาบ
กายพระอานาคามีละเอียด
กายพระอรหันต์
ตอนนี้ ถึง
oooพระนิพพานooo
จากนั้น หลวงปู่สรวง
ท่านก็"ดึง"
ออกมา
จาก...
กายพระอรหันต์ของท่านเอง
จาก...
oooพระนิพพานooo

แล้วเดินวิชชา
oooย้อนกลับooo
จาก
oooกายพระอรหันต์ooo
ย้อนลงมาถึง...
กายพระอานาคามีละเอียด
กายพระอานาคามีหยาบ
กายพระสกิทาคามีละเอียด
กายสกิทาคามีหยาบ
กายพระโสดาบันหยาบ
กายพระโสดาบันละเอียด
oกายธรรมโคตรภูละเอียดo
oกายธรรมโคตรภูหยาบo
กายอรูปพรหมละเอียด
กายอรูปหยาบ
กายรูปพรหมละเอียด
กายรูปพรหมหยาบ
กายทิพย์ละเอียด
กายทิพย์หยาบ
oกายมนุษย์ละเอียดหรือกายฝันo
จนถึง
oกายมนุษย์หยาบo

เดินวิชชา ผ่าน18กายจนครบ
แล้ว
เดินวิชชาย้อนกลับผ่าน18กาย
อีก จนถึง...
กายมนุษย์หยาบ
แล้วท่านก็ ลูบที่หน้าอกของท่าน
ออกมาเป็นแบบนี้
ตามรูป

หลวงปู่สรวงยังปกาศิตอีกด้วยว่า
"แทนตัวท่าน เป็นของกายสิทธิ์
สำเร็จสมความปราถนาทุกประการ
ไม่ต้องเสกอะไรอีก"

หมายเหตุ:ท่านพูดเป็นภาษาเขมร

ขอกราบขอบพระคุณ
หลวงพี่ เจ้าคุณเชิด
เจ้าอาวาสวัดสุทัศน์องค์ปัจจุบัน
ที่เก็บรักษาไว้และได้มอบให้มา

จบตอนแอดมินมรดกครู

หมายเหตุ:องค์ที่2ไม่มี
ถ้า มีขึ้นมา ปลอมทันที

ชมรายละเอียด ได้ ทาง youtube

ลิงค์ นี้

https://www.youtube.com/watch?v=VCEOHRHQKd4
เข้าชมร้าน     มรดกครู
โทรศัพท์     0813997757 ,
ผู้เข้าชม   3362
***  พระเครื่อง มณเฑียร หลวงปู่สรวง ***  พระเครื่อง มณเฑียร   สงวนลิขสิทธิ์ เนื้อหาทั้งหมดตั้งแต่ปี 2011 ชมรมพระเครื่อง มณเฑียร   พระเครื่อง มณเฑียร  
 
พระเครื่อง มณเฑียร เว็บไซด์ : พระมณเฑียร : WWW.PRAMONTIEN.COM   พระเครื่อง มณเฑียร
 
ห้ามคลิกขวา